English (United Kingdom)CatalanEspañol (spanish formal Internacional)

Grup d'Ecologia de Poblacions

Amb els recents avenços en el camp de les matemàtiques aplicades i les tècniques moleculars, creiem que la visió clàssica de Ecologia, Conservació, Evolució i Genètica com a disciplines separades i inconnexes, ja no té molt de sentit. Així doncs la nostra recerca és ben bé a la intersecció d’aquestes disciplines i és centra tan en els aspectes teòrics com aplicats del funcionament de les poblacions.

El nostre principal interès gira entorn de l’estudi de les dinàmiques poblacionals i la demografia evolutiva. Basem la nostra recerca en bases de dades individuals de seguiment a llarg termini de diferents vertebrats, inclosos ocells, mamífers, rèptils i amfibis. Utilitzem eines tan matemàtiques com genètiques per tal de:

  • Estimar els paràmetres demogràfics i analitzar la influencia de la variabilitat ambiental en el temps i l’espai, en les dinàmiques de poblacions i comunitats.
  • Proveir als gestors ambientals d’informació útil en el presa de decisions davant de processos complexes derivats del Canvi global, que inclou no només Canvi climàtic sinó també tots els altres aspectes de pèrdua de diversitat deguts a l’activitat humana.
  • Estudiar l’evolució de les tàctiques individuals d’història de vida en relació a problemes com el cost de la reproducció i en els canvis adaptatius en la proporció de sexes.
  • Investigar els patrons de dispersió, els processos d’hibridació o la definició de les unitats apropiades de gestió.

Els nostres estudis més recents incorporen l’àrea emergent de “landscape genetics”, que permet definir els patrons de dispersió en l’espai, avaluar els corredors, i identificar l’estructura poblacional utilitzant dades moleculars i espacials.

Des de fa més de 20 anys que realitzem els nostres propis seguiments a llarg termini en diverses espècies d’ocells marins al mediterrani occidental. També estem col·laborant en l’estudi de ecologia de poblacions i demografia evolutiva amb diversos grups d’arreu del món (veure col·laboradors).

Som al cap i a la fi, un grup d’amics que comparteix la passió per estudiar i conservar el nostre medi natural.

 

Molt més en:http://www.populationecologygroup.blogspot.com.es/

 

Grup d'Ecologia de Poblacions

Departament de Biodiversitat i Conservació

IMEDEA (UIB-CSIC)

C/ Miquel Marques 21, 07190 Esporles (Illes Balears)