Comunicació

Un Simposi internacional sobre la pesca marítima recreativa analitzarà a Galícia el seu impacte socioeconòmic i proposarà un Codi de Bones Pràctiques

 

 

 

 

 

Esporles, 8 de juny de 2018. El Projecte SICORE és una iniciativa impulsada per un consorci liderat per la Universitat de Santiago de Compostel·la, i compta amb la col·laboració de la Fundació Biodiversitat, del Ministeri d'Agricultura i Pesca, Alimentació i Medi Ambient, a través del Programa Plenamar, cofinançat pel Fons Europeu Marítim i de Pesca (FEMP).

 

 

Una necessitat i una obligació

 

A Europa practiquen la pesca marina recreativa al voltant de 10 milions d'aficionats, que generen una despesa per al desenvolupament de la seva activitat d'uns 6.000 milions d'euros anuals. A Espanya s'estima que hi ha 300.000 pescadors recreatius.

 

 

La Política Pesquera Comuna reconeix que «la pesca recreativa pot tenir un impacte significatiu en els recursos pesquers, i per això els Estats membres han d'assegurar que es realitza de forma compatible amb els objectius de la PPC». Així, la Unió Europea ha començat a legislar la pesca marítima recreativa de manera conjunta amb la pesca comercial, i exigeix que els Estats membres recopilin dades sobre les captures recreatives. S'han desenvolupat algunes iniciatives per obtenir informació sobre la pesca recreativa, però cal fer un major esforç investigador per gestionar l’activitat d'una manera més sostenible i disminuir els conflictes entre pescadors recreatius i comercials i altres usuaris del medi marí.

 

 

A Espanya no hi ha una recollida sistemàtica d'informació sobre la pesca marítima recreativa en matèria de participació, esforç, captures, despeses i perfil social dels pescadors, tal com proposa el grup de treball sobre pesca recreativa de l'International Council for the Exploration of the Sea (ICES). I això pot resultar un problema, ja que, si la Comissió Europea considera que Espanya no compleix degudament les seves obligacions en matèria de gestió sostenible de la pesca marina recreativa i d'aportació d'informació, podria imposar-li sancions econòmiques, entre les quals la impossibilitat de rebre fons FEMP, tal com esmenta l'article 8 del Reglament (UE) 508/2014 relatiu al FEMP.

 

 

El Projecte SICORE pretén donar resposta a aquesta necessitat i aquesta obligació.

 

 

El Proyecte SICORE

 

Desenvoluparà accions específiques a les comunitats autònomes de les Illes Balears, Catalunya, Galícia, Múrcia i el País Basc. Els seus resultats són aplicables a tot el litoral i en totes les aigües territorials espanyoles (tant de competència autonòmica com estatal).

 

 

L'equip investigador del projecte SICORE està format per les institucions següents:

 

  • La Universitat de Santiago de Compostel·la (USC), com a coordinadora del projecte.
  • La Federació Gallega de Pesca Marítima Responsable i Nàutica d'Esbarjo (FEDPEMAR).
  • El Centre Tecnològic AZTI-Tecnalia.
  • El CSIC, a través del CEAB-CSIC i el CSIC-IMEDEA.
  • La Universitat de Girona (UdG).
  • La Universitat de Múrcia (UMU).

 

 

El consorci del Projecte SICORE està integrat per alguns dels científics més famosos de tot el món en l'àmbit de l'estudi de la PMR, i per famosos experts i millors coneixedors del sector a Europa i Espanya.

 

 

En síntesi, el projecte consisteix en:

 

  • Una primera fase de compilació i anàlisi de la informació existent sobre la PMR a Espanya.
  • L'organització d'un simposi internacional sobre PMR. Amb aquesta acció s'orientaran les futures polítiques de recerca i gestió de la PMR a Espanya. Els seus resultats es recolliran en un informe tècnic que es farà públic.
  • L’elaboració d'un codi de bones pràctiques per a la PMR a Espanya consensuat entre totes les parts implicades.

 

 

Contacte: info@proyectosicore.es

 

 


Font: IMEDEA (CSIC-UIB)

Més informació: http://proyectosicore.es/