Suport a la recerca

El Servei de Suport a la Recerca proporciona als investigadors del IMEDEA la infrastructura necessària per al desenvolupament de diverses tasques comunes a un nombre substancial d'activitats i projectes d'investigació. L'objectiu és reduir costos i compartir el saber acumulat durant les carreres dels investigadors per a establir protocols unificats que assegurin resultats d'alta qualitat i estimulin la cooperació entre investigadors i línies d'investigació. 

Actualment el Servei està estructurat en cinc unitats

  1. Laboratori de Biologia Molecular Ambiental (BMA)
  2. Laboratori de Química Analítica (QA)
  3. Tallers i Instrumentació Oceanogràfica (TIO)
  4. Ecologia de Camp (EC)
  5. Laboratori de Citometría de Flux (CF)
  6. Servei d'Esclerocronologia (SEC)
  7. Col·leccions (COL)


i no es troba obert al públic a causa de les limitacions de personal i equips. A mitjà termini preveiem una expansió de les seves activitats i la seva obertura parcial a usuaris externs.


Descripció
Personal

Subserveis