Ecologia i Recursos MarinsEl nostre objectiu fonamental és contribuir a la sostenibilitat dels sistemes marins tot proveint coneixement científic sobre la seva estructura, funcionament i resposta a pressions naturals i antropogèniques.

El departament assoleix, des d’un esperit de treball interdisciplinari, l’estudi de les interaccions entre els processos físics, químics i biològics a l’oceà. La recerca que portem a terme a l’ECOMER inclou des de processos físics (circulació, nivell de la mar) a la biogeoquímica marina, la microbiologia, l’ecologia del fitoplàncton i macro algues i l’ecologia pesquera.Descripció
Publicacions
Personal

Enllaços