Escola nacional de vela de Calanova

L'Imedea disposa al port de Calanova d'un magatzem amb una superfície aproximada de 200m 2 . L'altura d'aquest magatzem és superior als quatre metres, de manera que en el seu interior és possible treballar amb objectes força voluminosos (per exemple boies oceanogràfiques o altre equipament de grans dimensions). Dins del magatzem es troben les següents facilitats:

  • Oficina de 9m 2 amb dues taules completes de treball.
  • Conexió ADSL a internet ADSL i wifi
  • Pont-grua de 3m d'alt i 4 d'ample amb capacitat d'aixecar càrregues de fins a 500Kg
  • Taules i cadires
  • Corrent elèctric 220V i 340V

Aquesta instalació és óptima per a:

  • la preparació de campanyes o sortides que comencen al port de Calanova. El fet de poder fer apilament de gran quantitat de material abans de procedir a embarcar, preparar equips abans de la seva instal·lació definitiva, etc... facilita molt la preparació d'una campanya.
  • el processat preliminar de mostres després de la finalització d'un mostreig. Aquestes instal·lacions possibiliten no haver de tornar amb urgència al laboratori per realitzar el processat o emmagatzematge de les mostres.
  • emmagatzemar l'equipament de campanyes repetides en el temps. Gràcies a aquest magatzem, en mostrejos repetitius (per exemple una vegada per setmana) no cal transportar els laboratoris el material emprat en els mostrejos.
  • la realització de cursos sobre instrumentació oceanogràfica o un altre tipus d'equipament marí. El tenir una instal·lació amb diverses taules i cadires, connexió a internet, i un accés al mar fan d'aquestes instal·lacions un lloc òptim per a la prova de nous equips.