Campus UIB

El IMEDEA disposa d'instal·lacions al Campus de la UIB (Ctra. de Valldemossa, km. 7'5) com són l'edifici de Can López i un espai de magatzem a l'edifici Gaspar Melchor de Jovellanos.

A can López està instal·lada una part de l'equip de Paleontologia de l'Imedea. Aquest indret, a més de les tasques habituals de recerca, disposa d'espai i facilitats per realitzar tasques de tria, preparació i restauració de materials, tant paleontològics com osteològics de comparació.