Memòries de recerca


La memòria de recerca és el compendi de tot el treball realitzat al llarg d'un any en el centre, el fruit de la labor investigadora.

En ella es reflecteix el grau de compliment dels objetius marcats en el Pla Estratègic, i la evolució de l'activitat i estructura de l'institut a mida que s'avança en la seva consecució.

En aquesta pàgina pot descarregar la darrera memòria de recerca el·laborada, així com les dels darrers anys.

Memòria de recerca del IMEDEA 2018
(descàrrega pdf)


Far de Cap Salines - Memòria d'activitats 2015

Grups de Recerca
Publicacions
Projectes

Memòries d'anys previs

2017
2016
2015
2013-14
2012
2011
2010
2008
2007
2006
Memòria de la UIB
Memòria del CSIC