Project details

Life:2012-2015
Name:Grup Competitiu TMOOS
Code:Grups Competitius
Acronym:Grups Competitius
Abstract:

concessió d’una subvenció per a una ajuda per donar suport a grups d’investigació competitius del sistema d’innovació de les Illes Balears, d’acord amb la convocatòria publicada mitjançant la Resolució de la consellera d’Innovació, Interior i Justícia de dia 10 de Juny de 2011 (Butlletí Oficial de les Illes Balears núm. 90 , de 18 de Juny  de 2011)

Related staff

Related research groups