Detalls del projecte

Durada:2015-2019
Nom:Joint European Reseach Infraestructure Network for coastal Observatory-Novel European eXpertise for Coastal Observatories
Codi:654410
Acrònim:JERICO NEXT CTA 130

Personal relacionat

Grups de recerca relacionats