Project details

Life:2007-2008
Name:Estat de conservació de l’herba de cotó (Thymelaea velutina) i de l’olivella (Cneorum tricoccon) a l’illa de Menorca
Code:200731A085
Acronym:THYMELAEA
Abstract:Estat de conservació de l'herba de cotó i de l'olivella a l'illa de Menorca

Related staff

Related research groups