Publication details.

Paper

Year:1992
Author(s):J.A. Alcover, M. McMinn
Title:Presència de l'àguila marina Haliaeetus albicilla (Linnaeus 1758) al jaciment espeleològic quaternari d'Es Pouàs (Sant Antoni de Portmany, Eivissa)
Journal:Endins
ISSN:0211-2515
Volume:17-18
Pages:81-87
Web:
Abstract:Resum
Es presenten les restes d'aguila marina Haliaeetus albicilla obtengudes al jaciment d'Es
Pouas, Eivissa. Aquesta especie ha estat extirpada de I'ornitofauna eivissenca rera ['arribada
de I'home. Es trobava al cim de la piramide trofica de les Pitiüses i és responsable de I'acurnulació
de diverses restes d'ocells en Es Pouas.
Summary
Fossils of the White-Tailed Eagle Haliaeetus albicilla have been found in the Quaternaty
cave deposit of Es Pouas, Eivissa. This species has been extirpated from Eivissa after the
human colonization of the Island. The White-Tailed Eagle was at the top of the food pyramid
of the Pityusic Islands and has been the responsible for the accurnulation of a part of the bone
remains found at Es Pouas.

Related staff

  • Josep Antoni Alcover Tomàs