Publication details.

Paper

Year:1989
Author(s):J.A. Alcover
Title:Les aus fòssils de la cova de Ca Na Reia
Journal:Endins
ISSN:0211-2515
Volume:14-15
Pages:95-100
Web:http://www.raco.cat/index.php/Endins/article/viewFile/104331/153448‎
Abstract:Summary
The fossil birds from the Upper Pliocene deposit of Cova de Ca Na Reia has been studied
in this paper. All the recorded species are new to the Pliocene record from Eivissa, and a new
species, Putfinus nestori n.sp., has been described. This new species is related to P. (p.)
mauretanicus, but it was greater and had more robust bones. Its bill was specially strong. The
presence of this species is considered as a paleornithological evidence of the presence of a
high productivity marine front during the Upper Pliocene near the Eivissan coasts.
Resum
En aquest treball s'estudien els ocells fossils del deposit pliocenic de la Cova,de Ca Na
Reia. Totes les especies obtengudes són noves per al registre pliocenic d'Eivissa, i n'hi ha
una, Puffinus nestori n.sp., que és nova per a la ciencia. Aquesta especie nova estava relacionada
arnb P. (p.) mauretanicus. Era més gran que aquesta i tenia uns ossos més robustos.
El seu bec era particularment robust. La presencia d'aquesta darrera especie és considerada
com a un testirnoni paleornitologic de la presencia d'un front mari de productivitat elevada
aprop de les costes eivissenques durant el Plioce superior.

Related staff

  • Josep Antoni Alcover Tomàs