Detalls de la publicació.

Article

Any:1981
Autor(s):J.A. Alcover, J. Mayol
Títol:Espècies relíquies d'amfibis i rèptils a les Balears i Pitiüses
Revista:Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears
ISSN:0212-260X
Volum:25
Pàgines:151-176
Web:http://www.raco.cat/index.php/BolletiSHNBalears/article/viewFile/171105/244831
Resum:RESUM
Presentam l'amilisi biogeografica de la biota herpetologica de les Balears i
Pitiüses. Baleaphryne muletensis, Laeerta (Podareis) lilfordi i Laeerta (Podareis) pityusensis
són considerats paleondemismes que, presumiblement, haurien colonitzat les nostres illes
durant el MessiniA. Totes les altres especies de l'actual biota herpetologica haurien immigrat
a les Balears i Pitiüses gracies a l'acció de l'home.
SUMMARY
 In this paper we present a biogeographical analysis of the herpethological
biota of the Balearics and Pityusics. Baleaphyne muletensis, Laeerta (Podareis) lilfordi and
Laeerta (Podareis) pityusensis are considered as palaeoendemics and, plausibly, they colonized
our islands during the Messinian. AlI the remaining species of the present day herpethological
biota must have inmigrated to Balearics and Pityusics due to the intervention of mano

Personal relacionat

  • Josep Antoni Alcover Tomàs