Publication details.

Paper

Year:1992
Author(s):M. MicMinn, J.A. Alcover
Title:Els ocells del Pleistoce superior de la Cova Nova (Capdepera, Mallorca). 111. Noves aportacions al registre
Journal:Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears
ISSN:0212-260X
Volume:35
Pages:17-31
Web:http://www.raco.cat/index.php/BolletiSHNBalears/article/view/168868
Abstract:Es presenten noves aportacions al cataieg paleornitologic de la Cova Nova (Capdepera, de les especies lliurades per aquestjaciment sOn clarament indicadores d'un clima més fred que I 'actual , i actualment estan confinades a les altes muntanyes europees o als boscos boreals.

UPPER PLEISTOCENE SIRDS FROM THE COVA NOVA (CAPDEPERA, MALLORCA).III. NEWS FINDINGS FORTHE FOSSIL RECORD.
New records of fossil birds from Cova Nova (Capdepera, Mallorca) are pUblished . Some of these species clearly indicate a colder climate, and have a present range ofdistribution that is limited to!he main European mountain chains or to boreal forests.

Related staff

  • Josep Antoni Alcover Tomàs