Publicaciones

Artículos en revistas [3006]

Small mammals subrecent faunas at mediterranean islands. l. Cabrera island (Mammalia: Rodentia, Lagomorpha)
J.A. Alcover
Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears , Vol. 24. Pag. 71-84 (1980)
L'evolució de Myotragus Bate 1909 ( Artiodactyla, Rupicaprini), un procés biològic lligat al fenomen de la insularitat
J.A. Alcover,
Butlletí de la Institució Catalana d'Història Natural , Vol. 40. Pag. 59-94 (1976)
Sobre la bionomía del lirón careto Eliomys quercinus L. en Mallorca Baleares
H. Kahmann, J.A. Alcover
Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears , Vol. 19. Pag. 57-74 (1974)

Artículos del IMEDEA


Estadística

Digital.CSIC
Web of Science