Publications

Articles in journals [3205]

Métodos de determinación de la edad en los osteíctios en base a estructuras de crecimiento
B. Morales-Nin
Informes Técnicos Investigaciones Pesqueras , Vol. 143. Pag. 30 pp.- (1987)
EIs ocells del Pleistoce superior de la Cova Nova Capdepera, Mallorca.1. El registre
X. Florit, J.A. Alcover
Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears , Vol. 31. Pag. 7-32 (1987)
Time series analysis of daily growth cycles in Dicentrarchus labrax (Pisces: Serranidae)
E. Gutiérrez, B. Morales-Nin
JOURNAL OF EXPERIMENTAL MARINE BIOLOGY AND ECOLOGY , Vol. 103. Pag. 163-179 (1986)
Troballa de rstes osteològiques d' Eliomys quercinus (MAMMALIA, RODENTIA, GLIRIDAE) a l'illa de Cabrera.
J.A. Alcover
Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears , Vol. 30. Pag. 137-139 (1986)
Martes martes Linnaeus, 1758 a les Balears
J. A. Alcover, M. Delibes, J. Gosàlbez, J. Nadal
Miscel·lània Zoològica , Vol. 10. Pag. 323-333 (1986)
Els quiròpters de les Balears i Pitiüses: una revisió
J.A. Alcover, J. Muntaner
Endins , Vol. 12. Pag. 51-63 (1986)
Características de los otolitos cristalinos de Genypterus capensis
B. Morales-Nin
Investigacion Pesquera , Vol. 49 (3). Pag. 379-386 (1985)
Morfología de las escamas de Brevoortia aurea (Pisces: Clupeidae)
B. Morales-Nin, A. Fauquet, A. López-Cazorla
Investigacion Pesquera , Vol. 49 (3). Pag. 439-450 (1985)

Articles of IMEDEA


Statistics

Digital.CSIC
Web of Science