L’IMEDEA inicia el seu camí el 16 d’abril de 1986, quan el Parlament de les Illes Balears va aprovar per unanimitat la proposició no de llei R.G.E. 528/86, amb el text següent: “Que el Govern de les Illes Balears, a través de la Conselleria d’Educació i Cultura, estableixi contacte amb el Consell Superior d’Investigacions Científiques i amb la Universitat de les Illes Balears per col·laborar institucional i financerament a l’establiment de l’Institut d’Estudis Avançats”.