En data 25 de setembre es procedeix a la inauguració oficial de l’edifici, amb la presència de la ministra de Ciència i Tecnologia, Sra. Anna Birulés i Bertran, president de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, Sr. Francesc Antich i Aguiló, el president del CSIC, el Dr. Rolf Tarrach Siegel, el rector de la UIB, el Dr. Llorenç Huguet i Rotger, i l’alcalde d’Esporles, el Sr. Jaume Pou i Reinés.