El 2 d’agost, el CSIC i la UIB modifiquen el Conveni Marc de Col·laboració i acorden, en base a les recomanacions del Panell Avaluador del Pla d’actuació 2006-2009 de l’IMEDEA, la segregació del Departament de Física Interdisciplinar, que es constitueix a l’Institut de Física Interdisciplinar i Sistemes Complexos (IFISC) .