IMEDEA dia a dia: Francina Sastre

05/04/2018

  •   Francina Sastre és col·laboradora R+D+I en l'administració de l'IMEDEA (UIB-CSIC).

 

 

Foto:  Francina Sastre al seu despatx de l'IMEDEA (Foto: Charina Cañas)

 

 

 

Esporles, 6 d'abril de 2018. Francina Sastre (Xisca) té el títol de batxiller superior i ha superat la prova d'accés a la Universitat per a majors de 25 anys. Treballa a l'IMEDEA des de gener de 2002.

 

 

A la pregunta «què fas aquests dies?», ens contesta que les seves funcions estan relacionades amb els Recursos Humans del centre: contractes, nòmines, estades, acció social, actualització de la base de dades del personal, etc., i que ara mateix es dedica principalment a la comptabilització del seguiment de la Vaga Internacional Feminista del 8-M a l'IMEDEA. Ella va ser designada personal de serveis mínims i ara ha d'elaborar els llistats perquè cadascú rebi les percepcions econòmiques que li corresponguin segons hagi seguit la vaga o no, i segons el nombre d'hores. Un cop elaborats els llistats, els ha d'enviar al Servei de Nòmines del CSIC a Madrid, perquè són ells els que elaboren les nòmines.

 

 

En aquests moments també està embolicada amb el tema d'acció social, perquè el 31 de març acaba el termini de sol·licitud d'ajudes per part del personal. Ella s'encarrega d’enviar les sol·licituds a Madrid, procurant que estigui tot en ordre i no hi falti res: documents compulsats, factures, etc.

 

 

Ens explica que la seva feina és molt variada i agradable, i que li agrada molt perquè diu que és una mica com gestionar una empresa privada. Abans treballava a la Seguretat Social, on la seva feina era molt monòtona, mentre que a l'IMEDEA gestiona temes molt diferents i amb prou autonomia, de manera que se sent bastant lliure. Encara que hi ha una normativa, ella es va gestionant el temps i la manera de realitzar les seves funcions. D'altra banda, li agrada molt haver d'estar habitualment en contacte amb el personal de l'IMEDEA, atès que ella és l'enllaç entre ells i la central del CSIC de Madrid. Encara que tot el personal que arriba nou al centre hauria de passar pel seu despatx, més d'un «se li escapa» per desconeixement, encara que això tendeix a ocórrer cada vegada menys gràcies a la col·laboració dels IP (investigadors principals) que els tenen a càrrec seu i la important tasca de la gerència del centre. Això, que pot ocórrer en el cas dels contractats per la Universitat de les Illes Balears (UIB), la gent amb estada autoritzada, etc., no ocorre en el cas del personal contractat pel CSIC, que passa pel seu despatx tant sí com no perquè els contracten aquí (encara que sigui la central de Madrid la que en última instància hi doni el vistiplau).

 

 

Ha d'estar molt pendent de portar un rigorós control sobre la data en què es donen de baixa en el centre els contractats, els permisos d'estada, etc., per poder comunicar-ho a l’interessat amb quinze dies d'antelació i així poder gestionar amb temps la seva indemnització, etc. Encara que ho té tot informatitzat en una base de dades, el sistema no l'avisa, i la central del CSIC de Madrid només ho fa en el cas dels contractats pel CSIC, perquè han d'estar pendents dels terminis per donar-los de baixa en les nòmines. Afortunadament el Servei TIC de l'IMEDEA està elaborant un programa perquè li arribin automàticament alertes per avisar un mes abans que finalitzi un contracte, un permís d'estada autoritzada, etc.

 

 

Una altra de les funcions de Xisca és de donar d'alta i baixa a la Seguretat Social, quan correspongui, el personal de l'IMEDEA. És un tema que li sembla important i amb el qual cal tenir molta cura.

 

 

També ha d'estar molt pendent de tenir la base de dades actualitzada amb els contractats i permisos d'estada autoritzada. En el cas dels contractats pel CSIC, el tema està més controlat perquè la central de Madrid els aboca automàticament a la base de dades, cosa que no passa amb la resta, que hi han de ser introduïts manualment. De vegades hi ha un petit desfasament, o bé per oblit o bé perquè desconeix l'existència d'aquesta persona al centre. Aquest tema té la seva importància en relació amb les targetes que té cadascú per entrar i sortir del centre fora d'horari, ja que si la seva estada ha caducat i es deixa d'estar registrat a la base de dades, la targeta és desactivada. Si la persona en qüestió ho desconeix i intenta fer servir la targeta, provoca que es dispari l'alarma del centre i truquin al responsable de manteniment i a la Gerent.

 

 

Es manté al dia sobre temes relacionats amb la seva feina assistint a cursos organitzats pel CSIC sobre nòmines, seguretat social, etc. D'altra banda, cada any intenta aprofitar algun dels cursos que ofereix el Gabinet de Formació del CSIC. Li semblen molt interessants i recomanables, especialment els d'intel·ligència emocional, dels quals ja n’ha fet dos. El passat mes d'octubre va realitzar un curs d’atenció plena (mindfulness) que li semblà genial. Actualment el CSIC ofereix bastantes cursos sobre creixement personal, lideratge, gestió d'equips, etc. que són de molta ajuda a l'hora de generar un bon ambient de treball. Aquest any, per refrescar coneixements, s'ha apuntat a un curs de francès en línia que comença aquest mes i finalitza a setembre.

 

 

 


Font: IMEDEA (UIB-CSIC)