IMEDEA dia a dia: Laura Gómez

04/10/2018

  • Laura Gómez és estudiant de doctorat a l'IMEDEA (UIB-CSIC)

 

Foto: Laura Gómez, en el seu despatx de l'IMEDEA (Autora: Charina Cañas)

 

 

Esporles, 5 d'octubre de 2018. Laura Gómez és llicenciada en Ciències del Mar per la Universitat de Las Palmas de Gran Canària (2014) i màster en Física Marina per l'Institut Universitari Europeu de la Mer (IUEM), a Brest, França. Treballa a l'IMEDEA de manera intermitent des de 2015, quan era estudiant en pràctiques durant el primer i segon any de màster.

 

 

A la pregunta «què fas aquests dies?», ens contesta que en aquests moments redacta la tesi amb dades del satèl·lit SWOT, amb el qual la investigadora Ananda Pascual té un projecte. Aquest satèl·lit té una part d'hidrologia i una altra d'oceanografia, i Laura treballa amb la part d'oceanografia física del nivell de la mar, simulant dades del satèl·lit a partir de models. El satèl·lit mesurarà l'altura superficial de la mar (sea surface height, SSH) i podrà obtenir informació sobre corrents, remolins i fronts. Fins ara, l'altimetria és com si s’hagués mesurat en una dimensió, mentre que amb el SWOT se’n tindrà una imatge 2D i ajudarà que, per exemple, es puguin calcular velocitats verticals.

 

 

Com que el satèl·lit no serà llançat fins al 2021, Laura ara en simula les dades a partir d'un model i així més endavant podrà veure la manera com caldrà tractar les dades que transmeti quan estigui en òrbita. Amb el model veu la manera com pot suprimir el «renou» que acompanya les dades quan són rebudes des del satèl·lit, perquè siguin netes i posteriorment les puguin utilitzar. Li interessa filtrar aquestes dades del satèl·lit per després, per exemple, poder veure estructures a la mar, com els remolins, fronteres o corrents, i saber quins processos i quina dinàmica marina es poden estudiar amb el satèl·lit.

 

 

El seu doctorat és finançat pel CNES (Centre Nacional d'Estudis Espacials) i per fons europeus (FP7). La seva tesi està lligada a la Universitat de Grenoble Alpes, França, però, a través d'un conveni amb la UIB, durant els tres anys que té per fer la tesi ha de fer dues estades de sis mesos a l'IMEDEA.

 

 

En aquests moments, hi desenvolupa la darrera estada, que acabarà al gener. A partir d’aleshores haurà de fer el darrer any de tesi a Grenoble. Ara escriu un paper sobre el mètode que ha creat amb els seus caps de Grenoble per poder filtrar les dades i eliminar una gran part del renou.

 

 

També col·labora amb un investigador de la Universitat de Michigan per utilitzar les dades del seu model, amb el qual podrà simular noves dades del SWOT i que, a més, inclou les marees, ja que el model amb què ha treballat fins ara no ofereix aquesta possibilitat.

 

 

El maig ha estat embarcada en el vaixell oceanogràfic del CSIC García del Cid, participant en la campanya PRE-SWOT que han dut a terme al sud de les illes Balears, i hi ha col·laborat sobretot en la part biogeoquímica. La campanya la varen dur a terme en la mateixa zona on ella ha fet la simulació de dades del SWOT. Els primers resultats que va obtenir durant el màster també varen ajudar a preparar la campanya per saber la manera com poden mostrejar la zona.

 

 

El febrer de 2018 va tenir lloc la 2018 OCEAN SCIENCE MEETING a Portland (Oregon, EUA), en la qual va presentar els primers resultats de la seva tesi i també els que aportaria Ananda Pascual sobre la campanya PRE-SWOT. A final de juny va ser al Canadà, perquè cada any s’hi convoquen reunions del SWOT, tant de la part d'hidrologia com d'oceanografia, en les quals cadascú presenta el que fa en relació amb aquest satèl·lit, des dels enginyers i enginyers fins a les persones que es preparen per compartir les dades, tant del CNS com de la NASA i altres institucions. Va aportar-hi un pòster amb els primers resultats de la campanya que va fer l'IMEDEA i també hi va presentar les seves dades del filtratge. A l'octubre, es desplaçarà al CNES, a Tolosa, França, on assistirà a unes jornades en què tots els doctorands/es i postdoctorands/es becats per aquest organisme presentaran els seus resultats.

 

 


Font: IMEDEA (UIB-CSIC)