Intel·ligència artificial per a garantir un futur eficient i sostenible de la pesca recreativa

12/03/2024

La pesca recreativa és una activitat que implica un gran nombre de persones arreu del món. Segons dades de la FAO, en els països on la pesca recreativa és comuna, el percentatge mitjà de població que hi participa és del 6,7% —més de 174,5 milions de persones—, amb impactes econòmics i socials significatius. Al Mediterrani, la pesca recreativa representa al voltant del 10% de la producció total de les pesqueres. Malgrat la seva importància, aquesta pràctica manca d'un sistema de control precís, per la qual cosa no es disposa de dades específiques i fiables que ajudin a dissenyar una gestió sostenible dels recursos aquàtics.

Investigadors de l'Institut Mediterrani d'Estudis Avançats (IMEDEA) han anunciat el desenvolupament d'un innovador sistema de monitoratge basat en càmeres i intel·ligència artificial que redefineix la planificació de la pesca recreativa marina a nivell local.

Aquest sistema, centrat en l'ús de càmeres d'alta definició i algoritmes de visió per ordinador de última generació, incloent l'aprenentatge profund, ofereix una solució revolucionària per a la recopilació de dades i la gestió eficient de la pesca recreativa al proporcionar una combinació única de precisió, automatització i capacitat d'escala, en temps real i a baix cost, amb la mínima intervenció humana, que el fa especialment adequat per abordar els reptes associats amb la gestió de la pesca recreativa.

El sistema és capaç de reconèixer objectes i classificar-los com a vaixells de pesca recreativa, diferenciant entre vaixells a motor i velers, facilitant així l'estudi de la distribució espacial de les diferents embarcacions.

Per assolir avenços, l'equip s'ha basat en intervals de temps de fotografies —extretes de càmeres d'alta definició— i algoritmes de visió per ordinador de última generació —incloent les xarxes neuronals profundes o Deep Learning—, tècniques que detecten i processen informació visual per classificar i obtenir automàticament trajectòries precises d'embarcacions en les àrees costaneres.

"Aquestes tècniques s'estan aplicant per assolir avenços significatius en àrees en diversos camps de la ciència, incloent l'ecologia marina i amb això en la gestió de les reserves marines", explica la Dra. Arancha Lana, tècnica del servei Data Lab de l'IMEDEA i una de les signants de l'estudi. "El nostre sistema no només contribueix a la vigilància automàtica d'àrees marines protegides, sinó que també permet determinar la intensitat i la distribució espai-temporal de l'esforç de pesca recreativa. Aquesta informació és crucial per poder definir la sostenibilitat de l'activitat en àrees costaneres. A més, la pesca recreativa pot tenir impactes significatius en la sostenibilitat de les poblacions de peixos costaners, per la qual cosa és de crucial importància implementar estratègies adaptades per a la seva gestió i monitoratge", conclou Lana.

 

El monitoratge i seguiment de les àrees marines protegides: essencial per garantir els Objectius de Desenvolupament Sostenible de vida sota el mar.

La implementació d'aquest sistema pot marcar un abans i un després en la gestió i conservació de la biodiversitat marina, evitant la sobreexplotació de poblacions de peixos objectiu de la pesca recreativa. Aquest avanç tecnològic no només contribueix al desenvolupament sostenible de la pesca recreativa, sinó que també s'alinia amb les prioritats del Fons Europeu Marítim i de la Pesca i la Política Pesquera Comuna per millorar la comprensió científica de la pesca recreativa marina.

 

Per què aquesta tecnologia representa un canvi revolucionari per a la recopilació de dades i la gestió eficient de la pesca recreativa?

Enllaç a la publicació original aquí