Les algues tropicals avancen pel Mediterrani a un ritme sense precedents

16/04/2024

  • Segons un estudi liderat per l'Institut Mediterrani d’estudis Avançats (IMEDEA-CSIC-UIB), els macròfits marins  al·lòctons d'origen tropical s'han estès a major velocitat que els d'origen temperat en els dos últims segles

  • Els científics apunten a l'adaptabilitat d'aquestes espècies a les condicions canviants i la seva capacitat per a colonitzar nous hàbitats com a claus per a la seva expansió a la regió

 

Un estudi internacional liderat per l'Institut Mediterrani d'Estudis Avançats (IMEDEA-CSIC-UIB),  centre mixt del Consell Superior de Recerques Científiques (CSIC) i la Universitat de les Illes Balears (UIB), ha demostrat que els macròfits marins al·lòctons (macroalgues i plantes marines no natives) d'origen tropical s'estan estenent en la mar Mediterrània a una velocitat molt major que els macròfits marins d'origen temperat durant les últimes dècades. Els resultats del treball, que es publica en la revista Global Change Biology, suggereixen que el futur escalfament del Mediterrani podria continuar afavorint l'expansió d'aquestes espècies.

Durant els últims dos segles, s'ha registrat un increment en la temperatura de la mar deguda al canvi climàtic. No obstant això, persisteix la incertesa sobre si aquest augment de temperatura realment afavoreix l'expansió i l'impacte d'espècies invasores en la mar Mediterrània.

El Mediterrani s'ha convertit en un punt crític per a l'arribada d'espècies al·lòctones, aquelles que han estat traslladades més enllà del seu rang de distribució natiu a causa d'activitats humanes, a causa de les extenses rutes marítimes que connecten l'Atlàntic amb els oceans Índic i Pacífic, així com l'obertura del canal de Suez.

Aquests dos factors han propiciat que els macròfits marins, que engloben tant macroalgues com fanerògames marines, es converteixin en un dels grups taxonòmics més abundants d'espècies al·lòctones en la mar Mediterrània. La seva adaptabilitat a les condicions canviants i la seva capacitat per a colonitzar nous hàbitats han contribuït significativament a la seva expansió en aquesta regió.

 

Foto: Halimeda incrassata. Autor: Carlos Alejandro Morell

 

Dos segles d'observacions

 

En l'estudi, l'equip investigador va recopilar observacions de la presència de macròfits marins al·lòctons en la mar Mediterrània dels últims dos segles. Van calcular les seves taxes d'expansió (àrea envaïda per cada espècie per any) al llarg del temps i la relació entre aquestes taxes d'expansió i les condicions tèrmiques de les espècies en el rang de distribució.

“Els resultats indiquen que les velocitats d'invasió han augmentat al llarg del temps, i que des de la dècada de 1990 especialment s'han accelerat les de les espècies tropicals i subtropicals, superant les dels macròfits temperats i cosmopolites”, comenta Marlene Wesselmann, investigadora del IMEDEA i primera autora del treball. “En particular, les velocitats d'expansió més altes s'han observat en macròfits al·lòctons que es troben exposats a temperatures mínimes de 2 a 3 graus centígrads més altes en el seu rang natiu que en la mar Mediterrània”, afegeix Wesselmann.

“Comparem la temperatura de l'aigua a la qual aquestes espècies es troben exposades en el seu rang natiu amb la temperatura a la qual es troben exposades en la mar Mediterrània, i observem que la majoria d'aquestes espècies experimenten temperatures mínimes considerablement més baixes al Mediterrani que en el seu rang natiu”, explica Núria Marbà, també científica de l'IMEDEA. “Això ens indica que la majoria d'aquestes espècies tropicals i subtropicals no estan limitades per les temperatures hivernals més fredes de la mar Mediterrània, probablement a causa de la plasticitat de la seva tolerància tèrmica mínima. I juntament amb l'augment de la temperatura de la mar Mediterrània durant les últimes dècades, especialment a l'estiu, pot haver millorat les condicions tèrmiques per al seu creixement i expansió”, afegeix la investigadora.

Marbà assenyala que “per contra, l'assentament i expansió dels macròfits d'origen temperat podrien veure's limitats a l'estiu o durant esdeveniments d'onades de calor, ja que les condicions tèrmiques poden excedir els seus límits de tolerància tèrmica superior, els quals no mostren molta plasticitat”.

“Aquests resultats suggereixen que l'escalfament futur augmentarà l'hàbitat tèrmic disponible per a les espècies termofíliques al·lòctones en la mar Mediterrània i continuarà afavorint la seva expansió”, conclou Iris Hendriks, investigadora del IMEDEA.

El treball s'ha realitzat en col·laboració amb el Centre Oceanogràfic de les Balears (IEO-CSIC) i la Universitat de Galway (Irlanda).

 

 

Referència

Increasing spread rates of tropical non-native macrophytes in the Mediterranean Sea

Marlene Wesselmann, Iris E. Hendriks, Mark Johnson, Gabriel Jordà, Frederic Mineur, Núria Marbà

Reference

Increasing spread rates of tropical non-native macrophytes in the Mediterranean Sea

Marlene Wesselmann, Iris E. Hendriks, Mark Johnson, Gabriel Jordà, Frederic Mineur, Núria Marbà