Presentació de les guies sobre el benestar en l’aqüicultura espanyola per a les espècies llobarro i orada

01/05/2024

Aquestes guies sorgeixen del compromís d’APROMAR, Compassion in World Farming, Observatorio de Bienestar Animal, el MAPA i diverses institucions científiques per millorar el benestar dels peixos en l’aqüicultura espanyola.

 

En un esdeveniment significatiu per a la indústria aqüícola espanyola, el passat 26 d’abril es van donar a conèixer les Guías sobre el Bienestar de los Peces en la Acuicultura Española per a les espècies llobarro (Dicentrarchus labrax) i orada (Sparus aurata), l’edició i coordinació de les quals ha estat liderada pel Dr. Pablo Arechavala, de l’Institut Mediterrani d’Estudis Avançats (IMEDEA, CSIC-UIB).

Aquestes guies representen una fita important en el compromís de millorar el benestar dels peixos en l’aqüicultura espanyola, gràcies a la col·laboració entre APROMAR, Compassion in World Farming, Observatorio de Bienestar Animal, el Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació (MAPA) i diverses institucions científiques.

El desenvolupament d’aquestes guies sorgeix de la necessitat compartida de promoure el benestar dels peixos en l’aqüicultura espanyola, i reconèixer l’evolució del coneixement i la valoració social en aquest camp. Un dels principals valors d’aquests documents és el seu enfocament col·laboratiu i transversal, que en garanteix la rigorositat, amplitud i coherència social de les directrius.

 

En l’esdeveniment de presentació, la directora general d’Ordenació Pesquera i Aqüicultura del MAPA va elogiar l’activitat col·laborativa que ha permès la redacció d’aquestes guies. A més, el Dr. Pablo Arechavala, de l’IMEDEA (CSIC-UIB), editor i coordinador de l’elaboració de les guies, va explicar-ne detalladament el contingut.

Aquestes guies identifiquen una sèrie d’indicadors de benestar i punts crítics en els sistemes de producció, i descriuen pràctiques per millorar les condicions de cria del llobarro i l’orada. També ofereixen propostes de formació i comunicació, juntament amb una anàlisi dels reptes i oportunitats en la matèria.

Adreçades especialment a les empreses d’aqüicultura espanyoles i a tots els professionals del sector, aquestes guies també seran d’interès per a les administracions públiques, legisladors, sectors cientificotecnològic i educatiu, i per a la societat en general.

«L’elaboració d’aquestes guies suposa una gran fita no només per a l’aqüicultura espanyola, sinó per a tota la societat. És la primera vegada que es recopila en un sol document (en aquest cas, en dos) tota la informació disponible i actualitzada en matèria de benestar d’una d’espècie. El contingut de cada guia està basat en el coneixement científic actual, l’experiència dels aqüicultors i les preocupacions de la societat. Esperam que aquests documents siguin de gran utilitat i tinguin un fort impacte en tots els sectors interessats pel benestar dels peixos en l’aqüicultura», apunta Pablo Arechavala.

Els productors de llobarro i orada a Espanya, juntament amb les entitats col·laboradores, reconeixen la importància de posicionar-se a l’avantguarda europea de l’aqüicultura sostenible, i de prioritzar el benestar dels peixos. En aquest context, les guies presentades avui són un passa crucial, i s’espera que properament es desenvolupin guies per a altres espècies, com la truita de granja o el rèmol, durant l’any que ve.

L’elaboració d’aquestes guies ha estat possible gràcies al finançament dels Plans de Producció i Comercialització de l’Organització de Productors Pesquers núm. 30-APROMAR, amb el suport del Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació del Govern d’Espanya i el Fons Europeu Marítim, de Pesca i Aqüicultura de la Unió Europea.

 

Accés a les guies: https://apromar.es/guia-bienestar/