IMEDEA dia a dia: Lucía Latorre

13/09/2018

  • Lucía Latorre és tècnica superior contractada a l'IMEDEA (UIB-CSIC)

 

 

Foto: Lucía Latorre al seu laboratori de l'IMEDEA (Autora: Charina Cañas)

 

 

Esporles, 14 de setembre de 2018. Lucía Latorre és llicenciada en Biologia en l’especialitat de Zoologia (2005) i doctora (2013) per la Universitat de Santiago de Compostel·la. Després de doctorar-se va estar prop de dos anys a les illes Seychelles com a coordinadora local d'un projecte de maneig d'espècies invasores a la Reserva Natural de la Vallée de Mai. Quan va tornar a Galícia, va dedicar-se a temes d'educació ambiental. Posteriorment, va treballar en un projecte de maneig de cabres a la Universitat de les Illes Balears (UIB) i després va començar a treballar per al TAIB – The Albufera International Biodiversity Group, inicialment en un projecte de conservació de l'espinós (Gasterosteus aculeatus) i en la actualitat s’encarrega d’un projecte de maneig d'espècies invasores. Treballa a l'IMEDEA des de gener de 2017 amb el Grup d'Oceanografia Costanera, en el projecte HYDROALGAL de maneig de la ploriferació o bloom de fitoplàncton.


 

A la pregunta «què fas aquests dies?», ens contesta que a hores d'ara està sobretot centrada a mostrejar les ploriferacions d'algues, perquè és a l'estiu quan apareixen a causa de l'augment de la temperatura i de nutrients. Dos dies a la setmana va a mostrejar i la resta dels dies fa tasques complementàries, com són el manteniment del laboratori, el processament de mostres i algunes de les anàlisis que es fan a l'IMEDEA, com l'anàlisi de clorofil·la i metabolisme. També s'encarrega de fer el manteniment i enviament de mostres a altres laboratoris, preparar reactius, i de començar a processar dades de les anàlisis fetes a l'IMEDEA per després combinar-les amb la resta. Per fer-ne l'anàlisi general, han d'esperar a rebre els resultats de les anàlisis de les mostres enviades a processar a altres laboratoris, perquè el que aporta més informació és la combinació d’ambdues fonts.

 

 

Aprofiten per treure informació de biofísica de tot el que tingui a veure amb les comunitats fitoplanctòniques de les platges de Sant Elm i Peguera, que és on treballen per a aquest projecte. Porten el monitoratge general de qüestions biològiques, com ara la identificació de les comunitats de fitoplàncton, la correlació amb els diferents paràmetres fisicoquímics i altres tipus d'anàlisi, com són els de clorofil·la, el del metabolisme del carboni i de l'oxigen, per determinar-ne les comunitats de fitoplàncton. També en fan citometria i en mesuren la temperatura, salinitat, els nutrients, etc.


 

 

A més d’encarregar-se sobretot de la part de mostreig i del processament de mostres i dades, una altra de les funcions que té és redactar informes. El projecte Hydroalgal és bastant voluminós i fruit d'un conveni entre diversos grups de recerca (n’hi ha que s’encarreguen de la part biològica, com la UIB, la Universitat d'Alacant i l'IMEDEA, i d’altres que porten més les qüestions d’hidrodinàmica), contractats per l’empresa FACSA. L'objectiu final és trobar un mètode de bioremediació de les proliferacions o blooms d’algues.

 

 

 

Al maig va assistir, a Palma, a unes jornades relacionades amb el projecte en el qual treballa, titulat «El problema de la proliferación de algas en aguas costeras», per intercanviar-hi informació, presentar-hi dades, etc. No estava adreçat únicament a experts i integrants del projecte, sinó que també estava obert al públic en general, amb la intenció de transferir el coneixement sobre la proliferació d'algues potencialment nocives en les aigües marítimes someres.

 

 

Foto: Lucía Latorre de campanya per prendre mostres del projecte Hydroalgal (Autora: transeúnte)

 

 

 


Font: IMEDEA (UIB-CSIC)