A l’Institut Mediterrani d’Estudis Avançats, IMEDEA (CSIC-UIB), és un centre de recerca mixt entre el Consell Superior d’Investigacions Científiques (CSIC) i la Universitat de les Illes Balears (UIB).

  • Reunim l’experiència d’especialistes en diferents disciplines (ecologia, microbiologia, paleontologia, física, oceanografia, enginyeria, informàtica, matemàtiques…) per crear un entorn de recerca col·laboratiu únic.
  • Investiguem i comuniquem el coneixement científic sobre els ecosistemes marins, costaners i insulars, amb una visió global i un interès especial a la regió mediterrània.
  • Busquem solucions als reptes socials en l’àmbit mediambiental. Estudiem el canvi climàtic i el seu impacte en el medi natural, la protecció d’ecosistemes i la seva biodiversitat, la gestió de recursos naturals….
  • Atraiem talent i contribuïm a la formació de nous investigadors i al foment de la ciència com a eina generadora de coneixement.
  • Participem activament en la transferència de resultats d’investigació a la societat.
  • Pretenem ser un centre de referència per a la comunitat científica nacional i internacional i per a la gestió ambiental de les Illes Balears.