Roxane Tzortzis
9711823
Oceanografia i Canvi Global
Mercedes Urdiain Asensio
971611827, 971611915
mercedes.urdiain@uib.es
Microscopia, citometria i biologia molecular
Iman Vaezi Anzeha
971610560
iman.vaezi@csic.es
Oceanografia i Canvi Global
Alejandro Valenzuela Oliver
971611932, 971611939
avalenzuela@imedea.uib-csic.es
Biodiversitat Animal i Microbiana
Pablo Vidal Ostenero
971610424
pvidal@imedea.uib-csic.es
Manteniment
Victor Vilarrasa Riaño
971611724
victor.vilarrasa@csic.es
Oceanografia i Canvi Global
Joaquin Vilchez Perez
971611908
joaquin.vilchez@uib.es
Administració
Bartomeu Viver Pizà
971611827
tviver@imedea.uib-csic.es
Biodiversitat Animal i Microbiana
Guillermo Vizoso Miquel del Solà
971611035
guille@imedea.uib-csic.es
Instrumentació i suport de camp
Oksana Vovkodav
971611823
oksana@imedea.uib-csic.es
Oceanografia i Canvi Global
Lisa Wels Detzkeit
971611716
lisa@imedea.uib-csic.es
Administració
Medea Zanoli
971611408
medea@imedea.uib-csic.es
Ecologia Marina
<<7 8 9 10 11 1213 >>145