Ermanda Disha
971611772
edisha@imedea.uib-csic.es
Tecnologies de la Informació i de la Comunicació
Isabel Donoso Cuadrado
971611719
isa.donoso@imedea.uib-csic.es
Oceanografia i Canvi Global
Juan José Enseñat Pons
971610440
ensenyat@imedea.uib-csic.es
Tecnologies de la Informació i de la Comunicació
Virtudes Fernandez Avila
971611703
virtudes@imedea.uib-csic.es
Administració
Susana Flecha Saura
971611807
susana.flecha@csic.es
Oceanografia i Canvi Global
Juan Salvador Font Muñoz
971611828
jfont@imedea.uib-csic.es
Ecologia Marina
Francisca Font Verdera
971610896
xfont@imedea.uib-csic.es
Ecologia Marina
Francisco Fuster Bejarano
971611719
ffuster@imedea.uib-csic.es
Adscrits a direcció
Elena García-Valdés Pukkits
971173141
elena.garciavaldes@uib.es
Biodiversitat Animal i Microbiana
Mª Del Mar Gil Oviedo
971610829
mmgil@imedea.uib-csic.es
Ecologia Marina
Laura Gomez Consarnau
gomezcon@imedea.uib-csic.es
Ecologia Marina
Laura Gomez Navarro
l.gomeznavarro@uu.nl
Oceanografia i Canvi Global
<<1 2 3 45 6 7 8 9 10 >>145