SISTEMA DE INDICADORES para la Gestión Integrada de la Zona Costera de las Illes Balears. Dictamen 5/2007 del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears

Any 2008

Autor Diedrich, A; Tintoré, J; Navinés, F; Tur, V; Tortosa,E; (fotografía) Vidal-Vijande, E;

Editor Consell Econòmic i Social de les Illes Balears

ISBN 978-84-612-8329-3

Url http://ec.europa.eu/ourcoast/download.cfm?fileID=1103

Llibre