La naveta des Caló de Betlem: una nova estructura d’habitació de l’edat del bronze de Mallorca.

VII Jornades d’Arqueologia de les Illes Balears (Maó, 30 de setembre i 1 i 2 d’octubre de 2016)

Any 2017

Autor Valenzuela, A.; Alcover, J.A.

Editor Consell Insular de Menorca

Editor Anglada Fontestand, M., Riera Rullan, M. i Martínez Ortega, A.

ISBN 978-84-947942-0-9

Episodi del Llibre