El bentos dels fons infralitorals. Arxipèlag de Cabrera: Història Natural.

Arxipèlag de Cabrera: Història Natural.

Any 2020

Autor BALLESTEROS, E.; E. CEBRIAN; N. SANT; F. TOMAS; C. RODRÍGUEZ-PRIETO; P. LÓPEZ; S. PINEDO;

Editor Monografies de la Societat d’Història Natural de Balears

Editor A.M. Grau, J.J. Fornós, G. Mateu, P.A. Oliver, B. Terrassa

ISBN 978-84-09-23487-5

Episodi del Llibre