Sistema de Indicadores para la Gestión Integrada de la Zona Costera (GIZC) de las Illes Balears. Dictamen 5/2007

Any 2008

Autor Diedrich, A; Tintoré, J; Navinés, F; Tur, V; Tortosa, E.;

Editor Consell Econòmic i Social de les Illes Balears

ISBN 978-84-612-8329

Llibre