Acreditació Unitat d’Excel·lència María de Maeztu

Des de 2023, l’IMEDEA té reconeixement com a Unitat d’Excel·lència María de Maeztu. L’Agència Estatal de Recerca espanyola (MICIU-AEI) atorga aquest prestigiós guardó que reconeix institucions de recerca amb lideratge científic internacional i amb capacitat per contribuir significativament a l’avenç en la frontera del coneixement. 

Aquesta acreditació, juntament amb la implementació d’un programa estratègic que complementa el Pla estratègic vigent de l’institut, representa una important oportunitat per enfortir les capacitats de l’IMEDEA, impulsar-ne el lideratge científic, intensificar-ne la projecció internacional i potenciar l’impacte econòmic i social mitjançant la promoció de la ciència interdisciplinària en benefici de la vida i el medi ambient.

El programa estratègic de recerca elaborat per l’IMEDEA identifica els següents objectius que s’han d’assolir durant els propers 4 anys: 

  • Ampliar i enfortir les instal·lacions tècniques per a l’estudi de sistemes costaners.
  • Incorporar tècniques innovadores en el camp de l’anàlisi de big data.
  • Ampliar l’oferta educativa en sistemes costaners i insulars.
  • Atraure i retenir talent científic amb perspectives innovadores per emprendre desafiaments ambientals.
  • Promoure l’intercanvi internacional de coneixements i idees.
  • Augmentar el nostre impacte en la societat a través de la cooperació local.

Tot això amb una meta principal: 

CONVERTIR L’IMEDEA EN UN CENTRE DE REFERÈNCIA EN L’ESTUDI DELS ECOSISTEMES MARINS, COSTANERS I INSULARS DE LA MEDITERRÀNIA.

El reconeixement de l’IMEDEA li va suposar l’adhesió a l’Aliança de Centres Severo Ochoa i Unitats María de Maeztu (SOMMa), que reuneix els centres i unitats de recerca més destacats de tot l’Estat amb la finalitat de promoure l’excel·lència en la investigació espanyola i augmentar-ne l’impacte social nacional i internacional.