Amb més de 200.000 exemplars, les col·leccions naturalistes del servei COL de lIMEDEA representen un gran component de la fauna viva i extinta de les Illes Balears. Entre altres, destaquem les col·leccions de vertebrats fòssils, insectes, otolitos, crustacis i la col·lecció osteològica de vertebrats vius. L’accés a les col·leccions està obert tant a investigadors interns com a institucions externes, fins i tot per a activitats de divulgació i es poden consultar a GBIF, Taxo&Map i Pollinators of the Balearic Islands.

Prestacions

Consultes científiques sobre fons de col·leccions d’història natural

Personal associat

Informació de contacte

Email: servicio_col@imedea.uib-csic.es