Servei dexperimentació per a lestudi de les interaccions entre el fluid en moviment i els organismes marins. La infraestructura consta d’un canal d’experimentació hidràulic de 5m de longitud efectiva, equipat amb un control de flux mitjançant sensor electromagnètic capaç de generar fluxos, estressos de cisalla i nivells de turbulència representatius del rang de condicions naturals a què es troben sotmesos els organismes pelàgics i bentònics. L’equip està dotat d’una sèrie de sensors i càmeres capaces de proporcionar informació sobre les interaccions entre el flux i els organismes (o les rèpliques artificials). En particular, l’ECOCANAL compta amb els equips/sensors necessaris per a una caracterització quantitativa detallada de les condicions ambientals generades, de canvis metabòlics, així com de la quantificació amb alta resolució espai-temporal de processos d’interacció fluid-organisme mitjançant un doble sistema estèreo -PIV amb mesura síncrona aigües avall.

Informació de contacte

Email: servicio_mcb@imedea.uib-csic.es