ESCLEROCRONOLOGÍA

El servei de esclerocronología s’encarrega d’estudiar la datació cronològica de teixits calcificats utilitzant tant marques estacionals com diàries. És responsable de validar la periodicitat d’aquestes marques mitjançant mètodes directes i indirectes i en la realització de les anàlisis de composició elemental d’aquests teixits així com de la redacció d’informes que inclouen aspectes tècnics, metodològics i descripció dels resultats i pot participar en la redacció d’articles científics relacionats amb la prestació realitzada.

Les tasques del servei inclouen una assessoria inicial per a concretar quina metodologia és la més adequada per als objectius de l’estudi. El Servei disposa de protocols estandarditzats per al processament de les mostres i per al tractament dels resultats obtinguts i en el cas dels estudis de microquímica en teixits calcificats s’apliquen mètodes ultralimpios que garanteixen la qualitat de les anàlisis. Els resultats es lliuren en el format d’informe o article que s’hagi concretat.

Ubicació

El servei de esclerocronología està situat en el laboratori 0014 i parcialment en el 0004. A més, algunes tasques es realitzen a la sala blanca (0009b).

 

Equipament del servei

– Microscopi de epifluorescencia

– Microdrill

 

Responsable científic del servei

Dr. Hilmar Hinz

Prestacions

  • Determinació de l’edat en carbonats biogènics
  • Quantificació de la microcomposició química en carbonats biogènics

Personal associat

Informació de contacte

Email: servicio_mcb@imedea.uib-csic.es