Les estacions costaneres de l’IMEDEA proporcionen infraestructura fonamental per a la realització de treballs experimentals i observacionals al medi costaner, a més de facilitar diversos tipus d’activitats científiques i divulgatives com ara reunions de projectes de recerca, seminaris científics i formació d’estudiants i activitats socials. L’Estació de camp a Ses Salines està operativa des de l’any 2005. L’any 2021, amb el suport del Govern Balear, es va decidir incorporar una nova instal·lació al far de Porto Colom on es realitzaran activitats conjuntes amb l’Institut Max Planck de Microbiologia Marina (Bremen).

  • Estació de Recerca Costera Far de Cap Ses Salines
  • Estació Costera Internacional Faro de Porto Colom

Informació de contacte

Email: servicio_mcb@imedea.uib-csic.es