El servei IAC ofereix suport tècnic i logístic als estudis de camp terrestres i marins dels grups de recerca d’IMEDEA, incloent:

a) suport logístic per al transport i la instal·lació d’equips

b) manteniment i calibratge dinstrumentació i plataformes de mostreig

c) disseny i producció dequips

d) recopilació de dades de camp, captura i marcatge d’animals i plantes

e) recol·lecció, preparació i conservació de mostres

f) suport tècnic en el maneig de les dades registrades

g) elaboració d’informes tècnics

Prestacions

  • Suport al treball de camp: operació d’equipament i sistemes de mostratge

Personal associat

Informació de contacte

Email: servicio_mcb@imedea.uib-csic.es