El servei MCB consta de tres laboratoris d’anàlisi. El laboratori de microscopia ofereix accés a una àmplia gamma d’equips per a microscopia òptica, equipats amb una àmplia gamma d’objectius, fonts d’il·luminació, filtres i càmeres d’alta resolució. El laboratori de citometria de flux i FlowCam utilitza un classificador de cèl·lules FACSAria II, que integra sistemes òptics i fluídics per maximitzar la detecció de senyals. El citòmetre pot reconèixer una gran quantitat de tipus de cèl·lules, detectant característiques i orgànuls de cèl·lules que flueixen en suspensió. Les cèl·lules es poden aïllar per al seu posterior processament o cultiu. El laboratori de Biologia Molecular ofereix protocols relacionats amb l’aïllament i el processament d’àcids nucleics per a seqüenciació, inclosa l’anàlisi bioinformàtica de dades de seqüència.

Prestacions

  • Ús, assistència i manteniment dels equips de microscopia
  • Anàlisi de citometria de flux i FlowCam
  • Anàlisi molecular

Personal Associat

Informació de contacte

Email: servicio_mcb@imedea.uib-csic.es