Comunicació

Investigadors de l'IMEDEA (CSIC-UIB) estudiaran els efectes del riu Moulouya sobre l’ecosistema coster del Marroc

  • L’activitat començarà amb un primer cicle de seminaris a Tànger els dies 31 de gener i 1 febrer
  • El projecte de cooperació científica analitzarà la influència del riu Moulouya sobre l’ecosistema costaner del Marroc
  • La conca del Qued Moulouya és una de les regions d’interès fluvial més desconeguda

Mallorca, 30 de gener de 2012. Un equip d'investigadors de l'Institut Mediterrani d'Estudis Avançats (IMEDEA, CSIC-UIB) lidera un projecte pioner entre el Marroc i Espanya per estudiar la influència de les aigües procedents del riu Moulouya sobre la qualitat de les aigües i les característiques biogeoquímiques de la costa marroquina.

L'objectiu d'aquest projecte científic finançat per l'Agència Espanyola de Cooperació Internacional al Desenvolupament (
AECID), és conèixer l'estat ambiental de la zona deltaica del riu per identificar els punts crítics que, millorats, puguin afavorir la sostenibilitat de les activitats costaneres i el desenvolupament econòmic de la zona –a través, per exemple, de les pesqueres, el marisqueig i les activitats turístiques.

A més dels objectius científics, la principal finalitat del projecte QueMoMar «se centra en la transferència de coneixements tècnics a investigadors i gestors mediambientals del Regne del Marroc. La cooperació que sorgeix del projecte de l'Agència Espanyola de Cooperació Internacional per al Desenvolupament es traduirà en l'increment de la capacitat local per a l'estudi i el seguiment de dos aspectes clau de la qualitat de les aigües costaneres: el modelatge de corrents costaners i l'anàlisi d'elements traça en aigües continentals i marines», com explica el doctor Antonio Tovar de l’Institut Mediterrani d’Estudis Avançats, centre mixte del CSIC i la Universitat de les Illes Balears (IMEDEA, CSIC-UIB).


La primera sessió de transferència de coneixements tindrà lloc a Tànger en el transcurs d'un cicle de seminaris en el qual participaran investigadors marroquins, espanyols i dels Estats Units.


Gestió i conservació, fonamentals per a la sostenibilitat costanera


Les zones costaneres són clau per al progrés dels països en vies de desenvolupament, ja que solen representar nodes d'activitat econòmica que atreuen grans densitats de població. La sensibilització creixent de tots els països, inclosos els de la conca mediterrània, per la qualitat de les aigües costaneres s'ha vist reflectida en el desenvolupament progressiu de tractats i normatives nacionals que regulen la qualitat d'aquestes aigües amb un nivell d'exigència creixent.


Per donar respostes eficients  i fonamentades científicament als problemes de gestió i de control mediambiental en les aigües costaneres i marines, resulta imprescindible la caracterització prèvia dels diferents compartiments ambientals (principalment aigües i sediments) mitjançant l'anàlisi dels seus paràmetres biogeoquímics.

«Per desgràcia, la gran majoria dels estudis costaneres centrats a caracteritzar i/o determinar la qualitat ambiental del litoral basen les seves conclusions en anàlisis esporàdiques de nutrients i paràmetres microbiològics, sense tenir en compte la composició metàl·lica i les interaccions entre els diferents compartiments ambientals», apunta Tovar.

Així, el
Laboratori de Química Marina de l'IMEDEA (CSIC-UIB), un dels pocs grups de recerca d'Espanya capacitats per fer l'anàlisi d'elements traça en aigua de mar, estudiarà la zona de la desembocadura i el conjunt de les zones humides del Moulouya. Aquest enclavament d'interès biològic i ecològic influeix en bona part de la Mediterrània sud-occidental i és considerat com una zona ROFI (regió d'influència fluvial). Malgrat això, la conca del Oued Moulouya és una de les zones més desconegudes.

També col·laboren en la recerca científics marroquins de l'Institut Nacional d'Investigació en Recursos Pesquers (
INRH), la Universitat AbdelMalek Saadi (UAE), l'Agència de la Conca Hidràulica del Moulouya (ABHM), i les universitats de Cadis (UCA) i del Sud de Califòrnia (USC).

Aquest projecte es podrà seguir a través de la seva pàgina a
Facebook, el canal YouTube de l'IMEDEA (CSIC-UIB)  i les principals xarxes socials del CSIC.