Comunicació

El Laboratori d'Ecologia Terrestre del Grup de Canvi Global de l'IMEDEA organitza un Curs d'Anàlisi de Xarxes Ecològiques

 

 

 

 

Esporles, 18 de gener de 2018.  L'Associació Espanyola d'Ecologia Terrestre (AEET), en col·laboració amb l'IMEDEA (UIB-CSIC), organitza el Curs d'Anàlisi de Xarxes Ecològiques a Palma, del 21 al 23 de març de 2018.

 

 

Les interaccions ecològiques en una comunitat es poden estudiar com a xarxes d'espècies que interactuen entre si. L'estudi de l'estructura d'aquestes xarxes al nivell de comunitat ha fet possible canviar la manera en què s'entenien les interaccions ecològiques, que ha passat d'estar centrada en parelles d'espècies a comunitats senceres. També ha fet possible entendre els factors subjacents a la seva estructura i les implicacions ecològiques i evolutives que comporten. L'anàlisi de xarxes ecològiques, a més, ha permès fer prediccions sobre la robustesa de les comunitats davant la pèrdua o modificació dels seus components per causes antropogèniques. L'estudi de xarxes de comunitats naturals serveix per entendre la importància que tenen aquestes mantenint en els seus components, així com en les taxes temporals de canvi natural, els efectes de les disrupcions d'interaccions degudes a desajust temporal o pèrdua d'espècies, la direcció dels canvis en les interaccions després d'una pèrdua d'espècies i els grups d'espècies i les comunitats més vulnerables davant aquestes pèrdues. Per tant, l'estudi de xarxes d'interaccions ecològiques té una indubtable importància tant per al desenvolupament de la teoria ecològica i evolutiva bàsica, com per a la seva aplicació al maneig i gestió del territori.

 

 

No obstant això, l'anàlisi de xarxes ecològiques també suposa un repte per als investigadors, i encara són relativament pocs els que les utilitzen. Això és degut, d'una banda, al fet que encara no està estès i consolidat el coneixement com les interaccions ecològiques afecten l'estructura, l'estabilitat i la resiliència al nivell de comunitat. D'altra banda, és un camp relativament nou, en què han aparegut en poc temps múltiples tècniques i índexs, la qual cosa dificulta l'aprenentatge. Tot això fa indispensable la formació tant d'investigadors en fases inicials (estudiants de màster o doctorat), per a l'aplicació als seus projectes en desenvolupament, com d’investigadors en fases avançades (postdoctorals o sèniors), per conèixer els seus potencials usos i aplicacions en estudis futurs. Fins a la data no s'ha realitzat cap curs similar de xarxes d'interaccions ecològiques a Espanya, i el Laboratori d'Ecologia Terrestre del Grup de Canvi Global de l'IMEDEA és ideal per fer-lo, ja que compta amb un grup ampli i ben format d'investigadors que treballen en aquests temes.

 

 

L'objectiu d'aquest curs consisteix a ensenyar els conceptes relacionats amb les xarxes d'interaccions ecològiques, així com les eines analítiques més utilitzades i actualitzades per treballar-hi. L'assistent al curs ha d’acabar-lo familiaritzat amb les tècniques per a l'anàlisi i visualització de xarxes ecològiques, i amb una idea clara de la manera com pot plantejar hipòtesis, què pot fer amb les seves dades i com pot aprofundir-hi. Els objectius concrets que s'esperen són:

 

  1. Donar a conèixer a l'alumne els principals conceptes relacionats amb les xarxes d'interaccions al nivell de comunitat, així com el maneig de dades i el plantejament d'hipòtesis ecològiques i evolutives en el marc conceptual de les xarxes ecològiques..
  2. Formar l'alumne a un nivell bàsic en les principals tècniques d'anàlisi i visualització de xarxes ecològiques, i en la manera com pot ampliar els seus coneixements autònomament.
  3. Afavorir l'ús d'aquestes eines entre els investigadors i el personal en formació, amb l'objectiu d'incrementar la investigació en aquestes àrees i facilitar possibles col·laboracions.
 
 

El curs s’adreça a investigadors en fases de carrera inicials (estudiants de màster o doctorat), per a l'aplicació de les principals tècniques i eines d'anàlisi de xarxes ecològiques als seus projectes en desenvolupament, així com a investigadors en fases avançades (postdoctorals o sèniors) que desitgin conèixer els potencials usos i aplicacions d'aquestes en estudis futurs. Els alumnes han d'estar familiaritzats amb l'ús de R (importar dades, maneig de data frames i gràfics senzills).

 

 

 

 

 

 

Professors: Anna Traveset, Amparo Lázaro, Carlos Lara, Gema Escribano y Silvia Santamaría (IMEDEA-CSIC)

Lloc: IMEDEA (Esporles, Mallorca)

Dates: 21 al 23 de març 2018

Termini de matriculació: des del 8 de gener fins al 28 de febrer de 2018

Preu i pagament:

- Socis de l’AEET: 175 euros / No socis: 275 euros.

- Hi ha 7 beques disponibles (aviat en tindreu informació)

- El termini de pagament acaba el dimecres 28 de febrer de 2018. El pagament ha de fer-se mitjançant ingrés en compte o transferència bancària al CC: ES70 0073 01005804 9730 5102, a l'entitat Openbank. Els ingressos en compte es poden fer en qualsevol oficina del Banc Santander. Un cop realitzat l'abonament, cal enviar la còpia del comprovant de pagament a info@aeet.org.

Durada: 24 hores (3 díes)

Nombre de places: 25

Inscripcions: http://www.aeet.org/Analisis_de_redes_ecologicas__448_p.htm

 


Font: IMEDEA (UIB-CSIC)

Més informació: Análisis de redes ecológicas (AEET)