Comunicació

Les interaccions entre plantes i pol·linitzadors podrien ser més vulnerables al canvi climàtic

  • Un estudi, liderat pel grup AdAptA, de la Universitat Rey Juan Carlos (URJC) i l'IMEDEA (UIB-CSIC), determina que la variació temporal de la floració té una gran rellevància en la conservació de les plantes i els seus pol·linitzadors.

 

 

Foto: Treball de camp al Pico del Nevero (serra de Guadarrama) (Autor: Javier Morente)

 

 

 

 

Esporles, 5 de juliol de 2018. Algunes plantes i alguns pol·linitzadors es relacionen entre si amb més freqüència que amb altres espècies del seu mateix entorn. Fins ara això feia pensar que aquestes relacions eren més estables davant les pertorbacions climàtiques. No obstant això, els resultats d'un estudi, dirigit per investigadors de la URJC i l'IMEDEA (UIB-CSIC) i en el qual ha participat la Universitat Complutense de Madrid, revelen que les pertorbacions sobre els períodes de floració podrien afectar la relació entre espècies. Els científics han pogut comprovar que les diferències en les interaccions entre plantes i pol·linitzadors al llarg de l'estació floral estan causades principalment pel reemplaçament d'espècies.

 

 

A més, entre les conclusions del treball destaca que la variació temporal en la qual es desenvolupen els cicles biològics de les espècies és un factor determinant a l'hora de conformar les relacions entre les plantes i els seus pol·linitzadors. Els resultats obtinguts en la investigació fan ressaltar la importància de considerar la variació temporal de les interaccions de les espècies al llarg de la temporada de floració i la necessitat de fer una anàlisi temporal quan es tracta de comprendre les funcions ecològiques de les interaccions.

 

 

L'article ha estat publicat a la revista científica Scientific Reports, pertanyent al grup Nature, i analitza la dinàmica temporal de la relació entre plantes i insectes pol·linitzadors en una comunitat alpina mediterrània durant una temporada de floració completa (entre juny i agost). El treball també ha revisat els canvis de diversitat d'espècies i els canvis d'interaccions entre plantes i pol·linitzadors al llarg del temps.

 

 

 

Canvi climàtic, enemic de les relacions entre plantes i insectes pol·linitzadors

 

La forta connexió entre l'estructura de les interaccions i la variació temporal en què es desenvolupen els cicles biològics de les espècies suposa un major risc per a la comunitat que han estudiat davant un escenari de canvi climàtic. De fet, això podria implicar la ruptura de relacions molt estretes entre determinades plantes i insectes que tenen els seus cicles acoblats a les condicions climàtiques actuals, i aquesta estreta relació els podria desacoblar, amb efectes negatius per a la viabilitat de les espècies.

 

 

Per tant, els resultats d'aquesta investigació determinen que les relacions de pol·linització conformades en estructures aparentment estables, podrien ser més vulnerables al canvi climàtic que el que generalment es creia fins ara.

 

 


Font: IMEDEA (UIB-CSIC) i URJC

Més informació: