Comunicació

L'aigua associada a àrees residencials i centres turístics és el predictor clau de la presència de mosquit tigre asiàtic en una illa mediterrània

  • Un nou estudi proporciona informació important sobre els mosquits que transmeten malalties

 

 

Foto: Mosquit tigre (Aedes albopictus) femella (Autor: James Gathany/CDC)

 

 

 

Esporles, 11 de juliol de 2018.  El mosquit tigre asiàtic (Aedes albopictus) és una espècie altament invasiva i un vector de múltiples patògens, que inclouen diversos virus com chikungunya, dengue i Zika. Un nou estudi publicat a la revista Medical and Veterinary Entomology, que va avaluar la relació entre la presència del mosquit i les variables d'hàbitat a petita escala, proporciona informació important per planificar campanyes de prevenció i control eficaces.

 

 

Quan els investigadors varen examinar les poblacions de mosquits a l'illa de Mallorca, varen trobar que la presència d'Aedes albopictus s’associava negativament a l'altitud, probablement a causa d'una major presència humana a baixa altura, prop de la costa. D'altra banda, la presència d'Aedes albopictus es va associar positivament a l'extensió de la superfície d'aigua dolça (principalment piscines), a causa de jardins, plantes i fonts d'aigua dolça properes. Els investigadors varen combinar aquestes dues variables per predir la presència de l'espècie a tota l'illa a petita escala.

 

 

«Atesa la presència generalitzada del mosquit tigre asiàtic a l'illa de Mallorca i la seva associació amb activitats humanes, l'eliminació de vivers potencials mitjançant la intervenció ciutadana serà essencial per millorar el control de les espècies», afirma l'autora principal de l’estudi, la doctora Ana Sanz-Aguilar, de l'IMEDEA (UIB-CSIC).

 

 

 

 

 


Font: IMEDEA (UIB-CSIC)

Més informació: