Comunicació

L'IMEDEA participa en les I Jornades sobre Canvi Climàtic a les Illes Balears

 

 

 

Esporles, 25 d'octubre de 2018. L'IMEDEA participa en les I Jornades sobre Canvi Climàtic de les Illes Balears, organitzades pel Laboratori Interdisciplinari sobre Canvi Climàtic de la UIB (LINCC-UIB) en col·laboració amb l'Oficina de Cooperació al Desenvolupament i Solidaritat (OCDS) de la UIB i la Conselleria de Territori, Energia i Mobilitat del Govern de les Illes Balears.

 

 

Las Jornades compten també amb el suport del Consell Social i l'Oficina de Suport a la Recerca de la UIB. L'esdeveniment s'emmarca en el cicle de sessions monogràfiques de l'Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible de l'Organització de les Nacions Unides, organitzat per l'OCDS, i respon a un dels eixos d'actuació del LINCC: la transferència de coneixement.

 

Com es detalla aquí, les jornades abordaran la problemàtica del canvi climàtic a les illes Balears a partir de la presentació de ponències científiques i estratègiques, que s'articularan en cinc sessions temàtiques.

 

 

El canvi climàtic és un dels reptes principals als quals s'enfronta la humanitat en general i les illes Balears, en particular, per la qual cosa és necessari:

✓ Fer efectiva la transferència de coneixement (del camp científic a l'Administració, agents econòmics i socials) sobre les causes i conseqüències que té.

✓ Incrementar el debat, la conscienciació i el compromís de la societat envers la importància ecològica, econòmica i social del canvi climàtic.

✓ Crear sinergies entre els actors implicats amb l'objectiu de dissenyar, des del coneixement i la responsabilitat, les polítiques de mitigació i adaptació considerades més convenients.

 

 

 

 


 

Data: Dijous, 25 i divendres, 26 d'octubre

 

Lloc: Sala d'actes de Comissions Obreres (CCOO) de les Illes Balears

 

Inscripcions: L'assistència a les Jornades és oberta i gratuïta. Solament cal inscriure-s’hi a través del formulari disponible al web abans del 30 de setembre de 2018.

 

 


Font: IMEDEA (CSIC-UIB) y LINCC-UIB

Més informació: