Comunicació

Creix la presència de l’IMEDEA a GBIF i a Taxo&map

 

Aplicació web Taxo&map

 

Esporles, 21 de juny de 2019.  L’Institut Mediterrani d’Estudis Avançats (IMEDEA (UIB-CSIC)) gestiona una de les col·leccions públiques naturalístiques més importants de les Balears. Inclou restes paleontològiques (de fòssils) i zoològiques (d’exemplars actuals) que provenen del territori de les Balears, d’àrees circumdants i d’altres zones del món.

 

 

Tota la informació associada a cada exemplar és susceptible de ser emprada per a estudis taxonòmics, anatòmics, ecològics i paleontològics, entre d’altres. Tota la informació referent a les col·leccions es troba ordenada a una base de dades. Per facilitar-ne el seu ús, tant per a la comunitat científica com per a tota la societat, des de l’any 2009 col·laboram  amb GBIF (Global Biodiversity Information Facility) i Taxo&map que són dos projectes la finalitat dels quals és facilitar la consulta de les bases de dades de la col·lecció a Internet, de forma lliure i gratuïta. En aquests portals tota la informació de les col·leccions publicada es pot descarregar lliurement i fer-ne ús.

 

Gràfica dels registres publicats a GBIF i Taxo&map i l’any de publicació

 

GBIF

Global Biodiversity Information Facility (GBIF) és una infraestructura científica internacional i intergovernamental destinada a proporcionar a qualsevol persona del món accés a informació sobre els éssers vius. El portal conté milions de dades corresponents a plantes, animals, fòssils i observacions, entre altres. Actualment hi  participen més de 50 països.

 

 

El 2009 per primera vegada vàrem publicar 2803 registres de la col·lecció de l’IMEDEA. Actualment, al portal GBIF es poden consultar 36950 registres d’aquest centre. A la darrera actualització de dades vàrem incorporar la col·lecció osteològica d’aus (2330 registres) amb totes les localitats georeferenciades. La publicació de dades i l’actualització es du a terme de forma periòdica. En aquest enllaç trobareu les nostres dades: https://www.gbif.es/instituciones/institut-mediterrani-destudis-avancats-cisc-uib/.

 

 

Taxo&map

Taxo&map és una aplicació web que permet  visualitzar i descarregar dades de les col·leccions. Va ser dissenyada pel Museu de Ciències Naturals de Barcelona, MCNB juntament amb el Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals, CREAF. Ofereix unes opcions de consulta complementàries a les proporcionades per altres vies, com per exemple el GBIF. Actualment s’hi poden consultar dades del Museu de Ciències Naturals de Barcelona (MCNB), de l’Institut Botànic de Barcelona,  (IBB), del Museu Valencià d’Història Natural (MVHN), del projecte de recerca CARIMED de la Universitat de Barcelona (UB) i de l’Institut Mediterrani d’Estudis Avançats (IMEDEA (UIB-CSIC)).

 

 

A Taxo&map l’usuari decideix les dades que desitja observar o exportar en diferents formats segons els usos que en vulgui fer. Es poden seleccionar diferents filtres, tals com: la taxonomia (espècie a consultar), la institució (registres de totes les institucions o només d’una), el tipus de registre (fòssils o no fòssils), el lloc geogràfic (tria d’una zona del mapa) i  per acabar un filtre temporal (anys de recol·lecció).

 

 

L’any 2017 l’IMEDEA va publicar 23000 registres a Taxo&map. Enguany hem incrementat el  nombre de registres publicats a 27653. Aquí teniu l’enllaç de l’aplicació web: http://taxomap.bioexplora.cat/web/index.php.

 

 


Font: IMEDEA (UIB-CSIC)