Comunicació

L'IMEDEA participa en la "Xarxa Temàtica sobre Invasions Biològiques" (InvaNET)

 

Foto: Mosquit tigre (Aedes albopictus) (InvaNET)
 

 

 

Esporles, 23 d'abril de 2020.

El Laboratori d’Ecologia Terrestre de l'IMEDEA participa en la Xarxa Temàtica sobre Invasions Biològiques (InvaNET), una xarxa d'investigació finançada pel Ministeri de Ciència i Innovació i l'Agència Estatal d'Investigació (RED2018-102571- T) durant l’any 2020-2021, per desenvolupar els objectius següents:

 

  • Realitzar el primer escaneig d’horitzó (horizon scanning) per al conjunt de les espècies exòtiques invasores a Espanya
  • Potenciar la col·laboració entre grups de recerca que treballen en invasions biològiques a Espanya, facilitant la coordinació, comunicació i intercanvi de coneixements i experiències entre si i amb altres equips nacionals i europeus
  • Millorar la transferència dels resultats de recerca als organismes amb competències en gestió d'espècies invasores
  • Incrementar la divulgació dels resultats de recerca entre els col·lectius directament implicats en la problemàtica de les espècies invasores (per exemple, viveristes o pescadors esportius) i la societat en general

 

 

Entre altres activitats, InvaNET publicarà un llibre sobre gestió d'espècies invasores a Espanya, difondrà els seus resultats de recerca i realitzarà el primer escaneig d’horitzó d'espècies invasores a Espanya.

 

 

Les espècies exòtiques invasores són les que són introduïdes intencionadament o accidentalment pels humans fora de la seva àrea nativa, on s'estableixen i amplien la seva distribució. Es consideren el segon component més important del canvi global, després de la destrucció d'hàbitat, ja que desdibuixen impactes en poblacions, comunitats i ecosistemes. A més, les espècies invasores també causen enormes impactes en els serveis ecosistèmics i greus perjudicis socioeconòmics en les regions envaïdes. Per exemple, a Espanya, les activitats destinades a la reducció de les poblacions del jacint d'aigua o del musclo zebrat (Dreissena polymorpha) per mitigar-ne els impactes socioeconòmics suposen un cost de milions d'euros anuals. Invertir en la prevenció de més introduccions d'espècies invasores és molt més eficient i suposa un gran estalvi econòmic.

 

 


Font: IMEDEA (UIB-CSIC)