IMEDEA PRESENTS ITS NEW WEB PAGE AND CORPORATIVE IMAGE

13/09/2009

L'Institut Mediterrani d'Estudis Avançats (CSIC-UIB) estrena avui nova web i nova identitat visual. Aquesta nova imatge, inspirada en la costa com idea central, recorre a una abstracció de la vista zenital del litoral costaner servint-se dels colors de la naturalesa com metàfora de les línies d'investigació que des del centre es desenvolupen.

La nova web es posiciona com l'eina bàsica de comunicació entre el IMEDEA i els seus diferents públics. D'una banda, la família científica tindrà millor accés als continguts de rellevància investigadora com són les publicacions i projectes, així com altres informacions de caràcter general sobre l'activitat dels 4 departaments que actualment donen forma a la carrera científica del centre i els Serveis de Suport a la Investigació. La usabilidad de la web s'ha adaptat també al públic general, facilitant l'accés als continguts i destacant millor les informacions destinades als mitjans de comunicació i a la comunitat educativa.
L'execució d'ambdós treballs, imatge i web, ha estat desenvolupada conjuntament per un equip de treball del IMEDEA i l'empresa Refineria Web (Palma).

Una nova imatge que simbolitza la renovació i la projecció cap al futur del IMEDEA.