L'evolució de Myotragus Bate 1909 ( Artiodactyla, Rupicaprini), un procés biològic lligat al fenomen de la insularitat

Butlletí de la Institució Catalana d'Història Natural

Year 1976

Authors Alcover, J.A.;

Volume 40

Pages 59-94

Article