Els Ocells del jaciment arqueològic de La Aldea, Gran Canària

Butlletí de la Institució Catalana d'Història Natural

Año 1988

Autor Alcover, j.A.; Florit, X.;

Volúmen 58

Páginas 47-55

Url http://revistes.iec.cat/index.php/BICHN/article/view/8769/63003

Artículo