Jobs and grants

Details

Title:Oferta de 3 contractes per realitzar treballs amb Posidonia
Type:job
Description:
S'ofereixen 3 contractes
  • Tècnic superior. Grau en Biologia, Ciències del Mar o Ciències Ambientals.
Tasques: participació i coordinació de campanyes al mar (recollida de mostres i instal.lació d’aparells de mesura) - processat de mostres biològiques, d’aigua i sediments i al laboratori - preparació de mostres per analitzar a laboratoris externs - control de qualitat de les dades - anàlisis de dades i visualització de resultats - participació en l’elaboració d’informes - tasques de gestió relacionades amb la preparació de campanyes i anàlisi de mostres. .

Información i procedimient: https://osr.uib.cat/digitalAssets/681/681622_convocatoria-107-001-2022.pdf
  • Tècnic superior. Grau en Biologia, Ciències del Mar o Ciències Ambientals.
Tasques: participació en campanyes al mar (recollida de mostres i instal.lació d’aparells de mesura) - sol.licitar els permisos per realitzar les campanyes - preparació del material per realitzar les campanyes de mostreig - preparació i calibració dels equips de mesura - descàrrega de dades dels equips de mesura - processat de mostres biològiques, d’aigua i sediments i al laboratori - preparació de mostres per analitzar a laboratoris externs - anàlisis de dades i visualització de resultats

Información i procedimient: https://osr.uib.cat/digitalAssets/681/681621_convocatoria-108-001-2022.pdf

  • Tècnic especialista de recerca. Batxillerat o equivalent
Tasques: participació en mostrejos al mar (recollida de mostres i instal.lació d’aparells de mesura) - processat de mostres biològiques, d’aigua i sediments i al laboratori - preparació de mostres per analitzar a laboratoris externs - preparació del material per realitzar les campanyes de mostreig.

Información i procedimient: https://osr.uib.cat/digitalAssets/681/681621_convocatoria-108-001-2022.pdf
Start of offer:14/06/2022
End of offer:17/06/2022
Resolution date:22/06/2022

Related files